Doanh nghiệp được tự in, phát hành và sử dụng hóa đơn


Ngày 28/09/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 21/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.


Các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải có trách nhiệm tạo hóa đơn bằng các hình thức: hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử để sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Trong đó việc tạo hóa đơn tự in được áp dụng đối với các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có mã số thuế gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; các đơn vị sự nghiệp có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực hiện góp đến thời điểm thông báo phát hay hóa đơn. Các tổ chức kinh doanh khác khi đã được cấp mã số thuế; có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ… Các tổ chức nêu trên trước khi tạo hóa đơn phải ra quyết định áp dụng hóa đơn tự in gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định này.


Cơ quan Thuế chỉ thực hiện bán hoá đơn cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn trong năm 2011. Từ năm 2012 trở đi, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn phải tự tạo hoá đơn để sử dụng. Doanh nghiệp siêu nhỏ là cơ sở kinh doanh có từ mười (10) lao động trở xuống theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009. Cơ sở kinh doanh tự xác định và chịu trách nhiệm về số lượng lao động kê khai với cơ quan Thuế khi mua hoá đơn. Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn là địa bàn thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008.


Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng hóa đơn đã mua hoặc đã in thì đăng ký tiếp tục sử dụng với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp theo mẫu để được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/03/2011; thời hạn gửi đăng ký chậm nhất là ngày 20/01/2011. Thông tư cũng có quy định về cách thức trình bày, ghi và sử dụng hóa đơn; các trường hợp hủy hóa đơn; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng hóa đơn…


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế các Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002; Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 và Thông tư số 16/2010/TT-BTC ngày 01/2/2010. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết