Công chứng viên phải đem theo thẻ khi hành nghề 


Ngày 27/06/2011, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 11/2011/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng. 


Theo quy định tại Thông tư này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thẩm quyền cấp thẻ cho công chứng viên đang hành nghề công chứng tại một tổ chức hành nghề công chứng; trường hợp công chứng viên thay đổi nơi hành nghề công chứng thì phải làm thủ tục đề nghị Bộ Tư pháp cấp lại thẻ công chứng viên. 


Thẻ công chứng viên là căn cứ chứng minh tư cách hành nghề công chứng của công chứng viên; công chứng viên phải đem theo thẻ khi hành nghề. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị cấp thẻ công chứng viên; trong thời hạn 10 ngày làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định cấp thẻ công chứng viên; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


Đối với công chứng viên đã được cấp thẻ trước ngày Luật Công chứng có hiệu lực, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, công chứng viên phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp thẻ công chứng viên mới theo quy định. 


Bên cạnh đó, Thông tư quy định: Văn phòng công chứng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình thông qua hợp đồng mua bảo hiểm giữa Văn phòng công chứng với doanh nghiệp bảo hiểm. Thời điểm mua bảo hiểm được thực hiện chậm nhất 60 ngày kể từ ngày Văn phòng công chứng được cấp Giấy đăng ký hoạt động; việc mua bảo hiểm cho công chứng viên phải được duy trì trong suốt thời gian hoạt động của Văn phòng công chứng. 


Cũng theo Thông tư này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xem xét, có chính sách khuyến khích phát triển loại hình Văn phòng công chứng do 02 công chứng viên trở lên thành lập và chuyển đổi các Văn phòng công chứng sang loại hình Văn phòng công chứng do 02 công chứng viên thành lập. Không khuyến khích loại hình Văn phòng công chứng do 01 công chứng viên thành lập. 


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2011.#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết