* Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện dự án xây dựng công trình giao thông - Ngày 30/10/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 126/2007/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

Theo đó, trường hợp phải triển khai thực hiện ngay các công việc về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mà dự toán kinh phí cho công tác thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án chưa được phê duyệt, thì Tổ chức được giao thực hiện nhệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phép tạm ứng kinh phí từ chủ đầu tư dự án để sử dụng chi phục vụ cho các công việc thực tế phải thực hiện.

Trường hợp dự toán đã được duyệt nhưng không đủ để chi theo thực tế thì Tổ chức được giao thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải lập dự toán kinh phí bổ sung, gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND cấp tỉnh phê duyệt bổ sung kinh phí; đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư dự án để phối hợp thực hiện.

Việc sử dụng, hạch toán khoản kinh phí này phải thực hiện đúng quy định hiện hành về quản lý, sử dụng kinh phí của ngân sách nhà nước. Nghiêm cấm việc chi khống và chi trùng trong các nội dung công việc thực hiện.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết