Điểm mới trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân sửa đổi 


Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật số 63/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại hiểu Hội đồng nhân dân với nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng tạo thuận lợi cho công tác bầu cử. 


Để đảm bảo sự thống nhất giữa hai đạo Luật về bầu cử, đồng thời tiến hành bầu cử an toàn, tiết kiệm, Luật sửa đổi, bổ sung quy định khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội đồng thời là khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thay vì tách biệt 02 khu vực này như quy định trước đây. Số lượng cử tri tại mỗi khu vực bỏ phiếu được sửa đổi thống nhất từ 300 đến 4.000 cử tri.


Đối với những địa bàn và đơn vị có đặc thù riêng sẽ tùy thuộc vào số lượng cử tri và điều kiện cụ thể mà các cơ quan có thẩm quyền sẽ thành lập khu vực bỏ phiếu riêng hoặc phối hợp với các nơi khác thành lập khu vực bỏ phiếu chung nhằm bảo đảm thuận lợi nhất cho cử tri đi bầu cử. Đối với những nơi không có đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, thì việc chia khu vực bỏ phiếu do Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định. 


Hệ thống các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân theo Luật sửa đổi, bổ sung bao gồm: Hội đồng bầu cử ở trung ương; Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ban bầu cử ở đơn vị bầu cử; Tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu. 


Hơn nữa, để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với việc mở rộng và phát huy tính dân chủ trong bầu cử, Luật quy định nếu đơn vị bầu cử đó được bầu ba đại biểu thì số người trong danh sách ứng cử phải nhiều hơn số đại biểu được bầu ít nhất là hai người. Trong trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng thì do Hội đồng bầu cử quyết định. 


Ngoài các nội dung cơ bản nêu trên, Luật sửa đổi, bổ sung cũng đã đưa ra những quy định mới về một số vấn đề như: mẫu thẻ cử tri, phiếu bầu, văn bản hướng dẫn bầu cử và trách nhiệm cung cấp tài liệu, phiếu bầu cử; thời hạn niêm yết danh sách cử tri; thời hạn giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri, mẫu biên bản bầu cử; trình tự, thủ tục tiến hành bỏ phiếu… Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết