Hướng dẫn tính thời gian để hưởng bảo hiểm xã hội


Ngày 13 tháng 9 năm 2010, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 26/2010/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2007/TT- BLĐTBXH ngày 9/11/2007 về hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ.


Theo quy định mới thì tổ chức bảo hiểm xã hội cũng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và giải quyết bảo hiểm xã hội cho người đủ điều kiện hưởng hưu trí, tử tuất…. Cũng theo quy định mới này thì trong hồ sơ của người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ và của người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do nước ngoài trả lương sẽ không cần phải có bản chính Quyết định cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc bản sao Quyết định trong trường hợp người lao động được cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nư­ớc ngoài bằng một Quyết định chung cho nhiều người.Bên cạnh đó, theo quy định tại tiết d điểm 1.1 khoản 1 mục 4 của Thông tư 24/2007/TT-BLĐTBXH, trong hồ sơ có giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp 1 lần, trợ cấp phục viên, xuất ngũ sau khi về nư­ớc của Bộ, ngành chủ quản… nay được sửa đổi bổ sung bằng giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp 1 lần, trợ cấp phục viên, xuất ngũ sau khi về nước của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người lao động trước khi đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài…Ngoài ra, Thông tư bổ sung quy định trong trường hợp không có quyết định cử đi công tác, làm việc ở nước ngoài thì phải có xác nhận bằng văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử người đi lao động, trong đó ghi rõ thời gian người lao động được cử đi công tác, học tập, lao động…vào cuối tiết b các điểm 1.2, điểm 1.3, điểm 1.4 khoản 1 Mục IV của Thông tư 24/2007.


Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết