Bồi dưỡng 1% lương tối thiểu/tiết giảng thực hành cho giáo viên trường công lập


Ngày 16/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao.


Theo đó, từ ngày 01/01/2013, giáo viên, giảng viên tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, ngoại trừ các cơ sở giáo dục thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân sẽ được hưởng chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 01% mức lương tối thiểu chung cho 01 tiết giảng thực hành.


Riêng giáo viên, giảng viên thể dục thể thao còn được áp dụng chế độ trang phục, cụ thể: Đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao dạy chuyên trách sẽ được cấp 02 bộ quần áo thể thao dài tay/năm; 02 đôi giầy thể thao/năm; 04 đôi tất thể thao/năm; 04 áo thể thao ngắn tay/năm; đối với giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm thêm môn thể dục, thể thao, số lượng trang phục được cấp ít hơn giáo viên chuyên trách ½.


Thủ tướng cũng quy định rõ chế độ bồi dưỡng bằng tiền được chi trả cùng thời điểm trả lương hằng tháng còn chế độ trang phục được cấp 1 lần/năm vào thời điểm đầu năm học.


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.#Tên Văn bảnNgày
1