Cơ quan hành chính Nhà nước phải tổ chức họp báo ĩt nhất 03 tháng/lần


Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/05/2013 quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cơ quan hành chính Nhà nước).


Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan hành chính Nhà nước tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của cơ quan mình, về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình theo các hình thức sau: Hàng tháng cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan mình; ít nhất 03 tháng/lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí...


Quy chế cũng quy định rõ, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Nhà nước gồm: Người đứng đầu cơ quan đó hoặc người được người đứng đầu cơ quan giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (gọi là người phát ngôn); hoặc là người có trách nhiệm thuộc cơ quan đó được người đứng đầu cơ quan ủy quyền phát ngôn trường hợp cần thiết (gọi là người được ủy quyền phát ngôn). Người phát ngôn và người được ủy quyền phát ngôn phải là cán bộ, công chức thuộc biên chế chính thức không được ủy quyền tiếp cho người khác.


Cá nhân khác thuộc cơ quan hành chính Nhà nước được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan để phát ngôn, cung cấp thông tin; không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ hoặc thông tin sai sự thật và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp.


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013 và thay thế Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/05/2007.#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết