* Luật Các công cụ chuyển nhượng - Theo Luật số 49/2005/QH11 được Quuốc hội thông qua ngày 29/11/2005, công cụ chuyển nhượng là giấy tờ có giá ghi nhận lệnh thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định vào một thời điểm nhất định.

Số tiền thanh toán trên công cụ chuyển nhượng phải được ghi bằng số và bằng chữ. Công cụ chuyển nhượng phải có chữ ký của người ký phát hoặc người phát hành...

Khi công cụ chuyển nhượng bị mất, người thụ hưởng phải thông báo ngay bằng văn bản cho người bị ký phát, người ký phát hoặc người phát hành. Người thụ hưởng phải thông báo rõ trường hợp bị mất công cụ chuyển nhượng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của việc thông báo. Người thụ hưởng có thể thông báo về việc mất công cụ chuyển nhượng bằng điện thoại và các hình thức trực tiếp khác nếu các bên có thoả thuận...

Các hành vi bị cấm: Cố ý chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng hoặc xuất trình để thanh toán công cụ chuyển nhượng bị làm giả, bị sửa chữa, bị tẩy xóa, Cố ý phát hành công cụ chuyển nhượng khi không đủ khả năng thanh toán, Làm giả công cụ chuyển nhượng, sửa chữa hoặc tẩy xóa các yếu tố trên công cụ chuyển nhượng...

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/07/2006.


#Tên Văn bảnNgàyLoại liên quan
1
18/04/1992
Áp dụng
18/04/1992
Căn cứ
2
07/01/2002
Áp dụng
07/01/2002
Căn cứ
3
11/07/2006
Áp dụng
06/08/2006
Căn cứ từ
4
05/09/2006
Áp dụng
06/10/2006
Căn cứ từ
5
29/12/2006
Áp dụng
27/01/2007
Căn cứ từ
6
01/03/2013
Áp dụng
01/05/2013
Căn cứ từ
7
24/12/1999
Áp dụng
01/07/2000
Hết hiệu lực
8
29/10/2001
Áp dụng
13/11/2001
Hết hiệu lực
9
22/10/2012
Áp dụng
22/10/2012
Tham chiếu
10
15/01/2014
Áp dụng
15/01/2014
Tham chiếu
1

#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


Hỗ trợ tra cứu bằng SMS SMS Hỗ trợ tra cứu Văn bản tiếng Anh Tiếng Anh
Hỗ trợ tra cứu, tìm văn bản Tìm VB Hỗ trợ thanh toán dịch vụ Thanh toán

  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết