* Hướng dẫn thực hiện bình đẳng giới - Ngày 04/6/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới.

Theo đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới (BĐG) trong phạm vi cả nước. UBND các cấp thực hiện quản lý nhà nước về BĐG trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ.

BND cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lồng ghép vấn đề BĐG vào việc xây dựng và tổ chức chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tổ chức, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về giới và chính sách, pháp luật về BĐG cho nhân dân địa phương.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp khi thực hiện quản lý nhà nước về BĐG, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp thực hiện một hoặc một số công việc trên nguyên tắc: Nội dung phối hợp phải liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan phối hợp; bảo đảm tính khách quan trong quá trình phối hợp; bảo đảm yêu cầu chuyên môn, chất lượng, thời hạn, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động phối hợp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đưa nội dung về giới và BĐG vào các chương trình giáo dục trong nhà trường phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo. Ủy ban Dân tộc phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành phổ biến, giáo dục kiến thức và chính sách về BĐG cho đồng bào dân tộc ít người, vận động các đồng bào dân tộc ít người phát huy các phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của dân tộc phù hợp với mục tiêu BĐG.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết