Năm 2011 sẽ tăng lương tối thiểu tại các doanh nghiệp trong nước


Mức lương tối thiểu vùng để trả công người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp trong nước tại vùng I là 1,35 triệu đồng/tháng; vùng II là 1,2 triệu đồng/tháng; vùng III là 1,05 triệu đồng/tháng và vùng IV là 830 nghìn đồng/tháng.


Cùng với việc tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ký ban hành Nghị định số 108/2010/NĐ-CP (Nghị định 108) ngày 29/10/2010 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động và bãi bỏ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009.


Nghị định 108 đưa ra 2 mốc thời gian để thực hiện áp dụng mức lương tối thiểu mới: Từ ngày 01/01/2011 đối với các địa bàn quy định tại Phụ lục I; từ ngày 01/7/2011 đối với các địa bàn quy định tại Phụ lục II. Cũng theo các Phụ lục, Vùng I bao gồm các quận thuộc thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Vùng II bao gồm một số huyện của Hà Nội; các quận và một số huyện của Hải Phòng; thành phố Hải Dương; thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc; thành phố Hạ Long, Móng Cái tỉnh Quảng Ninh…


Mức lương tối thiểu mới được áp dụng đối với người lao động làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu; doanh nghiệp được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác cũa Việt Nam có thuê mướn lao động. Các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nêu trên được gọi chung là doanh nghiệp.


Riêng đối với các công ty mẹ - tập đoàn kinh tế nhà nước trong thời gian chưa xây dựng được hệ thống thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05/11/2009; công ty nhà nước chưa chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; các tổ chức, đơn vị hiện đang áp dụng chế độ tiền lương như công ty nhà nước tiếp tục điều chỉnh hệ số lương tăng thêm so với mức tối thiểu chung để xác định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương cho Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên); Giám đốc (Tổng Giám đốc) quy định tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP, Nghị định 206/2004/NĐ-CP, Nghị định 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; Nghị định 141/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 và Nghị định 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 cho đến khi có quy định mới. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết