* Bồi thường chi phí đào tạo - Ngày19/4/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Theo đó, công, viên chức đang trong thời gian được cử đi đào tạo mà tự ý bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc trở về cơ quan đơn vị mà tự ý bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc ngay thì phải bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo của khóa học đó. Chi phí đào tạo phải bồi thường bằng thời gian yêu cầu phục vụ trừ đi thời gian làm việc sau khi đào tạo chia cho thời gian yêu cầu phục vụ, sau đó nhân với tổng chi phí của khoá đào tạo. Trong đó, thời gian yêu cầu phục vụ được quy định gấp 03 lần so với thời gian của khóa đào tạo...

Cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức tự ý bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thành lập Hội đồng xét bồi thường chi phí đào tạo. Hội đồng này căn cứ vào thâm niên công tác, cống hiến của công chức, viên chức để quyết định mức bồi thường một phần hoặc toàn bộ chi phí đào tạo. Các khoản chi phí đào tạo được tính để bồi thường sẽ gồm các khoản chi cho khóa đào tạo (cả chi phí đi lại) tính theo từng người được đào tạo có thời gian từ 3 tháng trở lên bằng nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn tài chính viện trợ chính thức của nước ngoài cho Việt Nam hoặc từ nguồn tài chính của cơ quan, đơn vị...

Về chế độ trợ cấp thôi việc, công, viên chức thôi việc theo quy định tại Nghị định, mỗi một năm làm việc được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng (là mức lưng theo ngạch, bậc) và các khoản phụ cấp hiện hưởng (nếu có gồm các khoản phụ cấp được đóng bảo hiểm xã hội) do nhà nước quy định, trường hợp thấp nhất cũng được hưởng bằng 01 tháng lương hiện thưởng và các khoản phụ cấp hiện hưởng (nếu có) do nhà nước quy định...


#Tên Văn bảnNgàyLoại liên quan
1
25/12/2001
Áp dụng
25/12/2001
Căn cứ
2
29/04/2003
Áp dụng
01/07/2003
Căn cứ
3
28/04/2000
Áp dụng
12/05/2000
Căn cứ
4
26/02/1998
Áp dụng
01/05/1998
Căn cứ
5
29/09/2006
Áp dụng
31/10/2006
Căn cứ từ
6
22/05/2007
Áp dụng
28/06/2007
Căn cứ từ
7
17/11/1998
Áp dụng
02/12/1998
Hết hiệu lực
8
07/12/2005
Áp dụng
31/12/2005
Hướng dẫn
9
19/08/2005
Áp dụng
13/09/2005
Tham chiếu
10
08/08/2007
Áp dụng
05/09/2007
Tham chiếu
1 2

#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


Hỗ trợ tra cứu bằng SMS SMS Hỗ trợ tra cứu Văn bản tiếng Anh Tiếng Anh
Hỗ trợ tra cứu, tìm văn bản Tìm VB Hỗ trợ thanh toán dịch vụ Thanh toán

  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết