* Thành lập Tổng công ty - Theo Quyết định số 217/2006/QĐ-TTg ban hành ngày 29/9/2006, Thủ tướng Chính phủ quyết định: thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.#Tên Văn bảnNgày
1