Xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36/2013/NĐ-CP về xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức vào ngày 22/04/2013.


Theo Nghị định này, vị trí việc làm là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Vị trí việc làm gồm 03 loại: Vị trí việc làm do một người đảm nhận; vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận và vị trí việc làm kiêm nhiệm. Việc xác định vị trí việc làm không chỉ căn cứ vào các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị mà còn căn cứ vào tính chất, yêu cầu, quy mô và mức độ phức tạp của công việc; mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.


Bên cạnh đó, cơ cấu ngạch công chức được hiểu là tỷ lệ % công chức giữ các ngạch phù hợp với Danh mục vị trí việc làm và biên chế công chức tương ứng. Bởi vậy, xác định cơ cấu ngạch công chức cần phải căn cứ vào số lượng Danh mục vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế đã được xác định; việc xác định chức danh ngạch công chức của mỗi vị trí việc làm phải đảm bảo phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên ngành; phải tuân thủ quy định ngạch công chức cao nhất được áp dụng trong từng cấp hành chính hoặc từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; căn cứ tiêu chuẩn ngạch công chức và bản mô tả công việc, khung năng lực phù hợp của mỗi vị trí việc làm.


Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức, đơn vị trực thuộc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạnh công chức; tổng hợp sản phẩm của Đề án để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết