Ngân hàng phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%


Có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.


Đáng chú ý là quy định ngân hàng không có công ty con, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thường xuyên duy trì tỷ lệ an toàn vốn xác định trên cơ sở báo cáo tài chính của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tối thiểu 8%. Trường hợp có công ty con, phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn xác định trên cơ sở báo cáo tài chính của ngân hàng tối thiểu là 8%; tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất xác định trên cơ sở báo cáo tài chính hợp nhất của ngân hàng tối thiểu 8%.


Bên cạnh đó, Thông tư cũng cho phép ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được điều chỉnh giảm giá trị khoản phải đòi, giao dịch theo các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng một hoặc kết hợp các biện pháp: Tài sản bảo đảm; Bù trừ số dư nội bảng; Bảo lãnh của bên thứ ba; Sản phẩm phái sinh tín dụng.


Trong đó, việc giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng tài sản bảo đảm chỉ áp dụng với tiền mặt, giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm do tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài phát hành; vàng; giấy tờ có giá do Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước phát hành hoặc bảo lãnh thanh toán; cổ phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Hà Nội; chứng khoán nợ do Chính phủ các nước, tổ chức công lập của Chính phủ các nước phát hành được doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập xếp hạng từ BB- trở lên; chứng khoán nợ do doanh nghiệp phát hành được doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lạp xếp hạng từ BBB- trở lên. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết