98,82 % số xã có nhu cầu sử dụng 600 trí thức trẻ


Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cấp xã, phường, thị trấn; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X.


Ngày 26/01/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 170/QĐ-TTg phê duyệt Dự án thì điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo. 


Qua khảo sát, có tới 98,82% số xã thuộc các huyện nghèo có nhu cầu sử dụng trí thức trẻ tình nguyện và đề nghị cơ quan có thẩm quyền bố trí những trí thức trẻ, có trình độ đại học về xã công tác để giúp cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần góp phần xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững. 


Vì vậy, Thủ tướng đã quyết định triển khai Dự án tại 600 xã trong số 894 xã thuộc phạm vị điều chỉnh của Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo trong cả nước theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; mỗi xã được bổ sung thêm 01 người về làm việc với chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.


Đối tượng tham gia dự án là thanh niên Việt Nam, có độ tuổi dưới 30, có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành phù hợp với công việc (ưu tiên các chuyên ngành: kinh tế; nông, lâm nghiệp và thủy sản; khoa học - kỹ thuật; văn hóa - xã hội; xây dựng, giao thông vận tải và môi trường; luật); có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt và có đơn tình nguyện đến làm việc tại các xã thuộc huyện nghèo theo phân công trong thời gian ít nhất 05 năm. 


Để bảo đảm tính khả thi của Dự án thí điểm, thời gian và tiến độ triển khai Dự án được phân kỳ thành 02 gian đoạn: Giai đoạn 1 (2011-2012) chuẩn bị tiền đề cho việc tổ chức đưa các đội viên Dự án về công tác tại 600 xã thuộc 62 huyện nghèo, bước đầu là thử nghiệm triển khai tại 05 tỉnh: Cao Bằng, Điện Biên, Nghệ An, Quảng Ngãi và Kon Tum; Giai đoạn 2 (từ 2013 đến hết thời gian thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP) triển khai tổng thể đối với các xã còn lại thuộc phạm vị của Dự án… Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết