Thay đổi tiêu chuẩn truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”


Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 16/11/2013, từ ngày 01/06/2014, ngoài việc phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam, có tinh thần lao động sáng tạo, đạt năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả, lập được thành tích đặc biệt xuất sắc... theo quy định hiện hành, cá nhân được truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” còn phải đáp ứng một số tiêu chuẩn khác.


Cụ thể như: Đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đơn vị, địa phương, ngành và đất nước trong thời gian từ 10 năm trở lên, được tập thể suy tôn; có nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, có sáng kiến, giải pháp, công trình nghiên cứu khoa học... có giá trị đặc biệt mang lại hiệu quả cao trong phạm vi toàn quốc; có công lớn trong việc bồi dưỡng, đào tạo cho đồng nghiệp và thế hệ trẻ trong việc hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh...


Tương tự, tập thể được truy tặng danh hiệu này phải là tập thể tiêu biểu dẫn đầu toàn quốc về năng suất, chất lượng, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành và đất nước trong thời gian từ 10 năm trở lên; tích cực tham gia các phong trào ở địa phương và dẫn đầu toàn quốc trong việc đổi mới công nghệ, có nhiều thành tích trong ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và bảo vệ môi trường sinh thái...


Danh hiệu này 05 năm xét 01 lần, trừ trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất. Trước ngày 01/06/2014, các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về niên hạn để xét khen thưởng theo quy định hiện hành nhưng chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn về niên hạn theo các quy định nêu trên sẽ được xem xét, quyết định khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11. Việc xem xét, quyết định khen thưởng phải được thực hiện trước ngày 31/12/2014.


Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2014. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết