Giảm 50% tiền thuê đất phải nộp năm 2011, 2012


Giảm 50% tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 cho các tổ chức kinh tế đang hoạt động trong các ngành sản đang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm là chính sách vừa được Thủ tướng ban hành trong Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011.


Đối tượng được giảm tiền thuê đất là: Tổ chức kinh tế đến thời hạn xác định lại đơn giá thuê đất cho thời kỳ ổn định mới; hết thời gian được miễn tiền thuê đất mà đến thời hạn phải xác định tiền thuê đất phải nộp hoặc đã sử dụng đất trước ngày 01/03/2011 đang được tạm nộp tiền thuê đất mà từ ngày 01/03/2011 phải xác định chính thức số tiền thuê đất phải nộp.


Để được giảm 50% tiền thuê đất, tổ chức kinh tế phải sử dụng đất thuê đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật đất đai; có số tiền thuê đất xác định lại theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 tăng từ 02 lần trở lên so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010 (với cùng mục đích sử dụng đất thuê và diện tích tính thu tiền thuê đất).


Tiền thuê đất sau khi được giảm theo quy định nêu trên không thấp hơn tiền thuê đất phải nộp năm 2010. Trường hợp tiền thuê đất sau khi được giảm vẫn lớn hơn 02 lần so với tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì tổ chức kinh tế được giảm tiếp tiền thuê đất của năm 2011, năm 2012 đến mức bằng 02 lần tiền thuê đất phải nộp của năm 2010.


Trong thời gian được cấp có thẩm quyền xem xét việc giảm tiền thuê đất, các tổ chức kinh tế được tạm nộp tiền thuê đất theo mức đã nộp năm 2010; sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất (hoặc quyết định không giảm tiền thuê đất) sẽ nộp số còn thiếu (nếu có) và không bị phạt chậm nộp đối với số còn thiếu.


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết