Quy chế mới về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/6/2009 ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam. Theo Quy chế này, nhà đầu tư nước ngoài (là tổ chức hoặc cá nhân) muốn góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam phải có tài khoản vốn đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam; mọi hoạt động mua bán cổ phần, chuyển nhượng vốn góp, thu và sử dụng cổ tức, lợi nhuận được chia, chuyển tiền ra nước ngoài và các hoạt động khác liên quan đến đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam đều phải thông qua tài khoản này. Ngoài ra còn phải có bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại nơi nhà đầu tư đã đăng ký chứng minh tư cách pháp lý (đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức) hoặc bản sao hộ chiếu còn giá trị (đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân) và tuân thủ những điều kiện khác quy định trong điều lệ của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần và bảo đảm không trái với quy định của pháp luật.

Việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài có thể được thực hiện dưới các hình thức: mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc phát hành thêm của các công ty cổ phần; mua lại cổ phần của các cổ đông trong công ty cổ phần; mua lại phần vốn góp của thành viên công ty TNHH hoặc góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên trở lên để trở thành thành viên mới của công ty này hoặc mua lại toàn bộ số vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên để trở thành chủ sở hữu mới của công ty TNHH một thành viên; mua lại phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh hoặc góp vốn vào công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn mới. Nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể mua lại một phần vốn của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc góp vốn với chủ doanh nghiệp tư nhân để chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Cũng theo quy định tại Quy chế này, nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng cổ phiếu để cầm cố trong quan hệ tín dụng và trong việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam; được chuyển sở hữu cổ phiếu, chuyển nhượng phần vốn góp, điều chỉnh vốn đầu tư trong quá trình hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều lệ của doanh nghiệp.

Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2009 và thay thế Quyết định số 36/2003/QĐ-TTg ngày 11/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.


 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết