Thay đổi thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề dược


Đây là nội dung mới của Thông tư số 10/2013/TT-BYT ngày 29/03/2013 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


Theo quy định trước đây, Bộ Y tế  thành lập Hội đồng tư vấn để thực hiện việc cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược đối với cá nhân có bằng cấp chuyên môn do các cơ sở đào tạo của nước ngoài cấp và đăng ký hành nghề dược có vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, những cá nhân có bằng cấp chuyên môn do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp và đăng ký hành nghề dược có vốn đầu tư nước ngoài thì Bộ Y tế uỷ quyền cho Sở Y tế thực hiện. Tuy nhiên, Thông tư này lại quy định Bộ Y tế ủy quyền cho Sở Y tế cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược cho các cá nhân đăng ký hành nghề dược có vốn đầu tư nước ngoài đối với các hình thức kinh doanh gồm: sản xuất thuốc, dịch vụ thuốc, dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nhập khẩu thuốc, mà không phụ thuộc cá nhân đó có bằng cấp chuyên môn do cơ sở đào tạo Việt Nam hay nước ngoài cấp.


Ngoài ra, Thông tư này cũng bổ sung thêm quy định mới về các trường hợp trả lại bản chính Chứng chỉ hành nghề dược cho người quản lý chuyên môn cơ sở kinh doanh thuốc. Các trường hợp này bao gồm: Cơ sở kinh doanh thuốc thay đổi người quản lý chuyên môn dược; cơ sở kinh doanh thuốc chấm dứt hoạt động kinh doanh; cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc nhưng nhận được văn bản trả lời không cấp của cơ quan tiếp nhận hồ sơ; trường hợp cá nhân xin cấp lại chứng chỉ hành nghề dược.


Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/05/2013; bãi bỏ Khoản 9, Khoản 10, Khoản 11, Khoản 12 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BYT và mẫu Phiếu tiếp nhận hồ sơ, mẫu Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc ban hành kèm theo Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết