Điều kiện tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản


Ngày 09/09/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ra Thông tư số 20/2013/TT-NHNN quy định về cho vay tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).


Theo Thông tư này, NHNN xem xét và quyết định tái cấp vốn khi tổ chức tín dụng (không bao gồm các tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài, tổ chức tín dụng liên doanh) đáp ứng đủ các điều kiện sau: Không bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; đang sở hữu hợp pháp trái phiếu đặc biệt chưa được VAMC thanh toán; đồng thời, đã trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt theo Nghị định số 53/2013/NĐ-CP và hướng dẫn của NHNN.


Mức tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng trên cơ sở mệnh giá trái phiếu đặc biệt do Thống đốc NHNN quyết định căn cứ vào mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, kết quả trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt và kết quả xử lý nợ xấu nhưng không vượt quá 70% so với mệnh giá trái phiếu đặc biệt; với lãi suất tái cấp vốn do Thủ tướng quyết định trong từng thời kỳ. Lãi suất tái cấp vốn quá hạn bằng 150% lãi suất ghi trên hợp đồng tín dụng giữa NHNN và tổ chức tín dụng.


Cũng theo Thông tư này, thời hạn tái cấp vốn dưới 12 tháng nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của trái phiếu đặc biệt. NHNN có thể xem xét, quyết định gia hạn tái cấp vốn nhưng thời gian gia hạn mỗi lần không vượt quá thời hạn tái cấp vốn lần đầu của khoản tái cấp vốn đó...


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2013. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết