* Các biện pháp giáo dục tại địa phương - Ngày 19/12/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2003/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Theo đó, thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã là từ 03 đến 06 tháng.

Chủ tịch UBND cấp xã tự mình hoặc theo đề nghị của một trong các cơ quan, tổ chức sau đây quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã: trưởng Công an cấp xã, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Đại diện cơ quan, tổ chức ở cơ sở hoặc đơn vị dân cư ở cơ sở...

Quyết định giáo dục tại cấp xã có hiệu lực kể từ ngày ký và phải được gửi ngay cho người được giáo dục, gia đình người đó, HĐND cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày quyết định có hiệu lực, tổ chức được giao quản lý, giáo dục phải tổ chức cuộc họp tại đơn vị dân cư, nơi người được giáo dục cư trú để thi hành quyết định đối với họ...
#Tên Văn bảnNgàyLoại liên quan
1
25/12/2001
Áp dụng
25/12/2001
Căn cứ
2
02/07/2002
Áp dụng
01/10/2002
Căn cứ
3
15/12/2004
Áp dụng
12/01/2005
Căn cứ từ
4
06/04/1996
Áp dụng
06/04/1996
Hết hiệu lực
5
30/09/2013
Áp dụng
15/11/2013
Thay thế
6
31/12/2004
Áp dụng
27/01/2005
Tham chiếu
7
26/03/2008
Áp dụng
26/03/2008
Tham chiếu
8
29/06/2012
Áp dụng
09/07/2012
Tham chiếu
9
12/02/2014
Áp dụng
12/02/2014
Tham chiếu
1

#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


Hỗ trợ tra cứu bằng SMS SMS Hỗ trợ tra cứu Văn bản tiếng Anh Tiếng Anh
Hỗ trợ tra cứu, tìm văn bản Tìm VB Hỗ trợ thanh toán dịch vụ Thanh toán

  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết