Từ 04/07/2012, Đoàn điều tra tai nạn lao động phải có cán bộ y tế


Ngày 21/05/2012, Liên bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động.


Thành phần Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở theo quy định trước đây gồm: Người sử dụng lao động (chủ cơ sở) hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản, trưởng đoàn; đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời hoặc đại diện tập thể người lao động khi cơ sở chưa thành lập tổ chức công đoàn, thành viên; người làm công tác an toàn - vệ sinh lao động, thành viên.


Tuy nhiên, theo quy định mới, thành phần Đoàn điều tra còn bao gồm cả cán bộ y tế của cơ sở và mời một số thành viên khác (nếu xét thấy cần thiết).


Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động, cơ sở quản lý người bị tai nạn phải thống kê tất cả những vụ tai nạn lao động xảy ra đối với người lao động thuộc quyền quản lý và báo cáo theo quy định của pháp luật.


Cơ sở quản lý người bị tai nạn cũng có trách nhiệm tăng cường các biện pháp cải thiện điều kiện lao động; định kỳ tổ chức, đánh giá những yếu tố nguy hiểm, tác hại nghề nghiệp ở từng khu vực làm việc và môi trường xung quanh; tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động để phòng ngừa tai nạn lao động.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/07/2012. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết