Cơ quan Nhà nước được thuê bổ sung diện tích làm việc còn thiếu


Ngày 19/01/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 09/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.


Thông tư bổ sung thêm quy định về thuê bổ sung diện tích làm việc đối với cơ quan, tổ chức đủ điều kiện, đang thuê trụ sở làm việc, được bổ sung diện tích làm việc còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức trong trường hợp số lượng cán bộ, công chức, viên chức tăng lên theo quyết định của cấp có thẩm quyền so với biên chế được giao tại thời điểm đi thuê trụ sở làm việc lần thuê gần nhất; được giao thêm nhiệm vụ so với nhiệm vụ được giao tại thời điểm thuê trụ sở lần gần nhất, dẫn đến yêu cầu phải tăng thêm diện tích làm việc.


Cơ quan, đơn vị cũng được thuê thêm diện tích khi mà quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tăng lên dẫn đến diện tích hiện đang thuê thiếu so với tiêu chuẩn, định mức, nếu không được thuê bổ sung sẽ làm ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ được giao.


Thông tư cũng bổ sung quy định về hạch toán thu chi đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính được sử dụng hóa đơn tài chính làm chứng từ để hạch toán; cơ quan Nhà nước, tổ chức không có hóa đơn tài chính thì sử dụng phiếu thu, phiếu chi và các giấy tờ có liên quan làm chứng từ để hạch toán các khoản thu, chi trong việc sử dụng chung tài sản Nhà nước...


Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/03/2012.#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết