Công trình xây dựng dùng vốn ngân sách phải trình thẩm tra thiết kế


Đây là quy định của Thông tư 13/2013/TT-BXD được Bộ Xây dựng ban hành ngày 15/08/2013, quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.


Theo đó, các công trình được quy định tại Khoản 1 Điều 21 của Nghị định 15/2013/NĐ-CP có sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn ngân sách nhà nước, công trình sử dụng vốn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, công trình đầu tư bằng vốn xây dựng cơ bản tập trung, công trình được đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao, xây dựng - kinh doanh - chuyển giao… thì chủ đầu tư phải trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm tra thiết kế với các nội dung như: Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế; sự phù hợp của thiết kế với các quy chuẩn kỹ thuật, các tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho công trình; mức độ đảm bảo an toàn chịu lực của các kết cấu chịu lực của công trình; sự phù hợp của thiết kế để đảm bảo tiết kiệm chi phí trong xây dựng công trình…


Đối với công trình không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, chủ đầu tư tiến hành trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm tra thiết kế như quy định trên hoặc có thể chỉ định tổ chức tư vấn, cá nhân đủ điều kiện thẩm tra thiết kế với 03 nội dung: Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế; sự phù hợp của thiết kế với các quy chuẩn kỹ thuật, các tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho công trình; mức độ đảm bảo an toàn chịu lực của các kết cấu chịu lực của công trình và các yêu cầu về an toàn khác.


Thông tư này cũng chỉ rõ, thời gian thẩm tra đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I là không quá 40 ngày làm việc; đối với công trình thiết kế một bước và nhà ở riêng lẻ là không quá 20 ngày làm việc và đối với các công trình còn lại là không quá 30 ngày làm việc.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2013. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết