Bộ quản lý nhiều ngành có thể có nhiều hơn 4 Thứ trưởng


Đây là nội dung quy định tại Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.


Cụ thể, giống như quy định như trước đây, số lượng Thứ trưởng ở mỗi Bộ không quá 04 người tuy nhiên Nghị định có bổ sung thêm quy định: đối với các Bộ quản lý Nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn, quan trọng và phức tạp, số lượng Thứ trưởng ở mỗi Bộ có thể nhiều hơn 04 người do Thủ tướng quyết định.


Quy định mới cũng loại bỏ các cơ quan đại diện của Bộ ở địa phương ra khỏi danh sách các tổ chức giúp Bộ trưởng quản lý Nhà nước, theo đó, khối cơ quan này chỉ bao gồm: Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục, Tổng cục và tổ chức tương đương. Các Bộ có trách nhiệm rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đại diện của Bộ tại địa phương để tổ chức lại thành Vụ, Cục thuộc Bộ hoặc văn phòng đại diện thuộc Văn phòng Bộ tại địa phương.


Các Bộ có trách nhiệm trình Chính phủ quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; thành lập, tổ chức lại, giải thể Tổng cục và tổ chức tương đương thuộc Bộ; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ và Cục thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ theo quy định của pháp luật…


Nghị định này thay thế Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/06/2012. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết