Giám thị thi tuyển viên chức phải là công chức ngạch chuyên viên


Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội Vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.


Cụ thể, trong Hội đồng thi tuyển viên chức và Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, người được cử là giám thị phòng thi và ban Phách phải đáp ứng tiêu chuẩn là công chức ở ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên, viên chức ở chức danh nghề nghiệp hạng III trở lên. Những người được cử làm thành viên Ban chấm thi phải là công chức ở ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên, viên chức ở chức danh nghề nghiệp hạng II trở lên, nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên có trình độ chuyên môn trên đại học…


Ngoài ra, giám thị, thành viên ban Phách và thành viên Ban chấm thi còn phải đáp ứng yêu cầu chung là không phải cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người dự thi; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của bên vợ hoặc chồng của người dự thi; vợ hoặc chồng của người dự thi và những người đang thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật… Giám thị và thành viên Ban phách không được tham gia Ban chấm thi và ngược lại.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2013 và bãi bỏ đối với các quy định áp dụng đối với viên chức tại Quyết định số 10/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006 và Quyết định số 12/2006/QĐ-BNV.#Tên Văn bảnNgày
1