Miễn tiền sử dụng đất hộ gia đình vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long


Ngày 01/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/2012/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg ngày 15/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định miễn tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ phải nộp ngân sách Nhà nước đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. Riêng đối với phần diện tích đất được giao vượt hạn mức (nếu có) phải nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật.


Ngoài tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ được miễn nêu trên, các chi phí giải phóng mặt bằng, tôn nền, đắp bờ ao, chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng và chi phí đầu tư xây dựng nhà không được miễn và tiếp tục thực hiện trả chậm theo quy định của pháp luật. Các hộ gia đình, cá nhân có quyền sở hữu về cơ sở hạ tầng và tài sản trên đất theo quy định của pháp luật.


Cũng theo Quyết định này, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở được miễn tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ theo Quyết định này chỉ được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau 10 năm kể từ ngày bàn giao đất, nhà để ở. Khi chuyển nhượng, hộ gia đình, cá nhân đó phải nộp 50% tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ theo quy định tại thời điểm chuyển nhượng.


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết