Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật


Ngày 30/11/2010, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 20/2010/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ( gọi tắt là Nghị định số 40).


Theo đó, văn bản được kiểm tra và xử lý theo quy định tại Nghị định số 40 bao gồm những văn bản quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 40; văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật; văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm quyền tại Bộ, ngành và địa phương ban hành khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức và cá nhân và của thông tin đại chúng cũng được kiểm tra, xử lý theo quy định của Nghị định số 40.


Nội dung kiểm tra văn bản theo quy định là việc xem xét, đánh giá và kết luận về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản theo các nội dung như: Căn cứ cho việc ban hành; Thẩm quyền ban hành, Nội dung văn bản có phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành cũng như về thể thức, kỹ thuật và trình tự, thủ tục xây dựng.


Văn bản làm cơ sở pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra quy định tại Điều 6 của Nghị định số 40 phải là văn bản đảm bảo các điều kiện như: có hiệu lực pháp lý cao hơn văn bản được kiểm tra trên cơ sở cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành; văn bản đang có hiệu lực hoặc đã được ký ban hành, thông qua nhưng chưa có hiệu lực tại thời điểm để kiểm tra. Trong trường hợp các văn bản là cơ sở pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. Trong trường hợp văn bản là cơ sở pháp lý để kiểm tra đều do một cơ quan ban hành về cùng một vấn đề nhưng có quy định khác nhau thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau…


Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/01/2010 và thay thế Thông tư số 01/2001/TT-BTP ngày 16/6/2004 của Bộ Tư pháp. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết