Nhà giáo Nhân dân phải có thời gian trực tiếp giảng dạy 20 năm


Ngày 17/02/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.


Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú được xét tặng và công bố hai năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Nghi lễ trao tặng được thực hiện theo quy định của Chính phủ về nghi thức Nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm, trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.


Người được xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân phải đạt các tiêu chuẩn như: Giảng dạy đạt chất lượng và hiệu quả cao, có nhiều học sinh giỏi, sinh viên giỏi; có sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng rộng rãi trong công tác giảng dạy, giáo dục hoặc quản lý giáo dục được xếp loại, tính từ sau năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 20 năm trở lên...


Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú được xét tặng cho những người có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên đối với giáo viên, giảng viên (đối với cán bộ quản lý giáo dục thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy) và một số tiêu chuẩn cụ thể khác theo yêu cầu của từng cấp học.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/04/2012 và thay thế Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23/04/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.