Hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm


Ngày 24/10/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 180/2012/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp (DN).


Theo quy định tại Thông tư này, khi phát sinh chi trợ cấp mất việc làm DN được hạch toán khoản chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định của pháp luật vào chi phí quản lý DN và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN của DN. Riêng năm 2012, DN được sử dụng số dư Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm đã trích lập theo quy định của pháp luật để chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Nếu số dư Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ hoặc DN không có số dư Quỹ để chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động thì toàn bộ phần chi còn thiếu DN được hạch toán vào chi phí quản lý DN tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN theo quy định.


Cũng theo Thông tư này, trường hợp trong năm DN có thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ, số lượng lao động mất việc làm phát sinh lớn, nếu hạch toán đủ vào chi phí số tiền đã chi trợ cấp mất việc làm (trừ số dư Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm đã sử dụng để chi nếu có) cho người lao động của DN mà phát sinh lỗ, thì DN được hạch toán phân bổ số tiền đã chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động vào chi phí quản lý DN các năm sau, thời gian phân bổ tối đa là 03 năm.


Thông tư này thay thế Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2012. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết