* Luật Bảo vệ và Phát triển rừng - Một điểm mới trong Luật số 29/2004/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004 là: kể từ ngày 01/4/2005, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được thuê rừng tự nhiên...

Chính phủ sẽ qui định và xem xét cụ thể từng dự án, về những vấn đề liên quan để cho thuê rừng tự nhiên nhằm vừa phát huy tiềm năng của rừng dựa trên nguyên tắc bảo vệ và phát triển rừng bền vững, vừa bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Cộng đồng dân cư thôn có cùng phong tục, tập quán, có truyền thống gắn bó cộng đồng với rừng về sản xuất, đời sống, văn hoá, tín ngưỡng và có khả năng quản lý rừng có thể sẽ được trao quản lý một số rừng phù hợp với đời sống của cộng đồng, khi được nhận rừng, bên cạnh những quyền được hưởng có những nghĩa vụ mà cộng đồng phải thực hiện...

Các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng phải bảo đảm phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, phát triển lâm nghiệp, đúng qui hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của cả nước và địa phương, tuân theo qui chế quản lý rừng do Thủ tướng Chính phủ qui định...

Nhà nước khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận đất phát triển rừng ở những vùng đất trống, đồi núi trọc, ưu tiên phát triển trồng rừng nguyên liệu phục vụ các ngành kinh tế. Nhà nước có chính sách phát triển thị trường lâm sản và một số hoạt động sản xuất lâm nghiệp và bảo hiểm rừng trồng... Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết