* Hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở - Theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ban hành ngày 06/9/2006, Chính phủ quy định: căn cứ chương trình phát triển nhà ở, danh mục dự án phát triển nhà ở thương mại trong từng thời kỳ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền công bố công khai danh mục các dự án phát triển nhà ở thương mại trong từng thời kỳ trên phạm vi địa bàn, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/2.000, địa điểm và ranh giới của các khu đất dự án phát triển nhà ở thương mại, quy mô, điều kiện về sử dụng đất của từng dự án, yêu cầu về thời gian hoàn thành đối với từng dự án để kêu gọi đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia đăng ký làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại...

Điều kiện cơ bản được thuê, thuê mua nhà ở xã hội là người chưa có sở hữu nhà ở và chưa được thuê hoặc thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 5m2 sàn/ người, có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng là nhà ở tạm, hư hỏng hoặc dột nát...

Chủ đầu tư dự án được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (nhưng phải bảo đảm đúng nội dung và tiến độ dự án đã được phê duyệt), được thỏa thuận với người có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở để huy động vốn ứng trước...

Chính phủ quy định phải có quỹ phát triển nhà ở xã hội. Quỹ này được hình thành từ tiền thu được từ việc bán, cho thuê mua quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn, trích từ 30-50% tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại và các dự án đô thị mới trên địa bàn. Cán bộ, công chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, kinh tế... là đối tượng được thuê, mua nhà ở xã hội...

Về thủ tục, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nghị định này quy định lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở không quá 100.000 đồng/giấy đối với cá nhân, không quá 500.000 đồng/giấy đối với tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu. Đối với nhà ở đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu, nay đổi, cấp lại hay xác nhận thay đổi trên giấy này thì lệ phí chỉ 50.000 đồng...

Ngoài ra, điều kiện để sở hữu nhà ở của tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam cũng khá thông thoáng. Các đối tượng này được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua hình thức đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê. Thời hạn sở hữu trùng với thời hạn quy định trong giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân nước ngoài nếu được tặng cho, được thừa kế nhà ở thì không được sở hữu mà chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó...

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết