* Thực thi dân chủ ở cơ sở - Ngày 20/4/2007, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số 34/2007/PL-UBTVQH11.

Pháp lệnh quy định: hằng năm, Ban thường trực UBMTTQVN cấp xã sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND cấp xã. Nếu số phiếu tín nhiệm dưới 50% số người thuộc thành phần lấy phiếu thì đề nghị HĐND cùng cấp xem xét miễn nhiệm...

Bên cạnh đó, chính quyền cấp xã công khai cho dân biết phương án điều chỉnh quy hoạch đất đai, quy hoạch khu dân cư, công tác tái định cư, Chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ công chức, Kết quả lấy phiếu tín nhiệm chủ tịch HĐND và UBND cấp xã, Quy định dân bàn và quyết định trong việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư, Quy định nhân dân giám sát đại biểu HĐND, cán bộ công chức cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố và cán bộ công chức, viên chức làm việc, sinh sống trên địa bàn, giám sát quá trình thực hiện các công trình, dự án của cấp trên đầu tư trên địa bàn xã, thôn, tổ dân phố...

Pháp lệnh có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2007. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


Hỗ trợ tra cứu bằng SMS SMS Hỗ trợ tra cứu Văn bản tiếng Anh Tiếng Anh
Hỗ trợ tra cứu, tìm văn bản Tìm VB Hỗ trợ thanh toán dịch vụ Thanh toán

  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết