* Khoán đất nông nghiệp, đất rừng, đất có mặt nước - Ngày 08/11/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2005/NĐ-CP về việc giao khoán đất nông nghiệp,đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh.

Theo đó, bên nhận khoán được nuôi, trồng xen cây phụ trợ dưới các loại cây trồng chính, dưới tán rừng theo hướng dẫn của bên giao khoán và được hưởng 100% sản pgẩn nuôi, trồng xen đó...

Khi chuyển đi khỏi nông, lâm trường quốc doanh, chuyển sang làm nghề khác hoặc chỉ đủ khả năng thực hiện một phần diện tích hợp đồng thì trả lại toàn bộ hoặc một phần đất, rừng cho bên giao khoán và được hoàn trả hoặc đền bù tài sản đã đầu tư trên đất theo phương án khoán...

Trong trường hợp bị thiên tai, rủi ro được xem xét miễn, giảm các khoản phải nộp...

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí