* Miễn, trợ cấp học phí cho con thương binh - Ngày 20/11/2006, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

Theo đó, nếu học công lập, con của người có công với cách mạng sẽ được miễn hoàn toàn học phí, nếu học dân lập được hỗ trợ mỗi tháng từ 150.000 đến 250.000 đồng...

Cụ thể, con của người có công với cách mạng học trường trung cấp chuyên nghiệp được hỗ trợ học phí mỗi tháng 150.000 đồng, trường dạy nghề và cao đẳng 200.000 đồng, ĐH là 250.000 đồng. Mỗi năm, học sinh sinh viên thuộc đối tượng này được trợ cấp 300.000 đồng để mua sách vở, đồ dùng học tập...

Ngoài ra, con của người có công với cách mạng sẽ được hưởng 355.000 đồng trợ cấp hằng tháng. Trường hợp học sinh, sinh viên là con của người có công bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học thì bị dừng thực hiện chế độ ưu đãi. Nếu nhập học lại sau khi hết thời hạn kỷ luật thì được tiếp tục hỗ trợ...

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục do ngân sách trung ương đảm bảo. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các quận, huyện sẽ quản lý, chi trả trợ cấp và hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi...

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.#Tên Văn bảnNgày
1