Chủ rừng tự quyết định khai thác gỗ, lâm sản nằm ngoài quy hoạch 


Ngày 20/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn thự hiện khai thác, tận thu gỗ và các lâm sản ngoài gỗ. 


Theo đó, đối tượng rừng và lâm sản được khai thác, tận thu là: rừng gỗ và rừng hỗn giao gỗ với tre nứa là rừng tự nhiên; rừng trồng; rừng tre nứa thuần loại và hỗn giao với gỗ là rừng tự nhiên… trong đó, rừng gỗ và rừng hỗn giao gỗ với tre nứa là rừng tự nhiên, nếu áp dụng phương thức khai thác phục vụ cho nhu cầu hàng năm thì đối tượng được xác định theo phương án khai thác được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 


Trường hợp áp dụng phương thức khai thác chính thì phải là rừng chưa qua khai thác hoặc đã qua khai thác nhưng được phục hồi tối thiểu một luân kỳ khai thác và phải đảm bảo các tiêu chí sau: Trữ lượng gỗ tối thiểu phải đạt: rừng lá rộng thường xanh 150m3/ha; rừng gỗ lá rộng nửa rụng lá 130 m3/ha; rừng khộp 110 m3/ha; rừng lá kim 130m3/ha… 


Đối với rừng sản xuất thì được xác định tuỳ theo loài cây, phù hợp mục đích kinh doanh rừng, do chủ rừng tự quyết định. Rừng trồng phòng hộ đạt tiêu chuẩn phòng hộ theo quy định tại Điều 28 Quy chế quản lý rừng, ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Rừng tre nứa thuần loại và hỗn giao với gỗ là rừng tự nhiên phải là rừng thành thục công nghệ hoặc đạt độ tàn che từ 0,7 trở lên. 


Việc khai thác, tận thu các loài thực vật trùng tên với các loài gỗ, lâm sản ngoài gỗ và những khúc, lóng, gốc, rễ, cành nhánh gỗ với mọi kích thước nằm ngoài khu vực quy hoạch cho lâm nghiệp các tổ chức, cá nhân tự quyết định (trừ trường hợp chính quyền địa phương hoặc công đồng dân cư thôn có quy định khác). Sau khi khai thác, tận thu xong, báo với Uỷ ban nhân dân cấp xã biết về địa điểm, khối lượng, chủng loại để xác nhận làm căn cứ để lưu thông, tiêu thụ.  


Trước khi tiến hành khai thác, tận thu gỗ, chủ rừng phải xây dựng phương án điều chế rừng và phương án khai thác và được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án điều chế, khai thác. 


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/07/2011 và thay thế Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/07/2005. Những quy định trước đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thủ tục khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ trái với Thông tư này thì không còn hiệu lực thi hành.#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết