Quy định chi tiết đánh giá tác động môi trường chiến lược 


Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 


Thông tư áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quy định tại Điều 3 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP; Dự án quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP; Dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điều 29 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP; Dự án được đưa vào vận hành sau ngày 01/07/2006 đã được cấp có thẩm quyền cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa được cấp giấy xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 


Trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức, chủ dự án phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định tại Điều 23 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP; đồng thời phải vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án gửi cơ quan có thẩm quyền. 


Cũng theo Thông tư này, chủ các dự án, tổ chức, cá nhân đề xuất các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường với các nội dung: Dự án có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP; đề xuất hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất. 


Dự án, đề xuất cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường nhưng chưa tới mức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường… 


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/09/2011; Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 và Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT ngày 18/08/2009 hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết