Tổ chức tín dụng được cầm cố giấy tờ có giá để vay vốn ngắn hạn 


Ngày 18/08/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 17/2011/TT-NHNN quy định về việc cho vay ngắn hạn bằng VNĐ của NHNN đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) dưới hình thức có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các TCTD. 


TCTD được vay vốn khi không bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; có giấy tờ có giá đủ tiêu chuẩn và thuộc danh mục các giấy tờ có giá được sử dụng cầm cố vay vốn; có mục đích vay vốn phù hợp với mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của NHNN; có hồ sơ đề nghị vay cầm cố theo đúng quy định; không có nợ quá hạn tại NHNN tại thời điểm đề nghị vay vốn và có cam kết về sử dụng tiền vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi cho NHNN đúng thời gian quy định. 


Các loại giấy tờ có giá được cầm cố phải đạt tiêu chuẩn: Được phép chuyển nhượng, thuộc sở hữu hợp pháp của TCTD đề nghị vay, có thời còn lại tối thiểu bằng thời gian vay, không phải là giấy tờ có giá do TCTD đề nghị vay phát hành; danh mục, thứ tự ưu tiên các giấy tờ có giá được sử dụng cầm cố vay vốn và tỷ lệ giữa giá trị giấy tờ có giá và số tiền vay cầm cố tại NHNN do Thống đốc quy định trong từng thời kỳ. 


Giá trị giấy tờ có giá được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay cầm cố là tổng giá trị phát hành của giấy tờ có giá được tính theo mệnh giá. Mức cho vay tối đa không vượt quá giá trị giấy tờ có giá làm bảo đảm được quy đổi theo quy định của NHNN. 


Thời hạn cho vay cầm cố là dưới 12 tháng và không vượt quá thời hạn còn lại của giấy tờ có giá được cầm cố; thời hạn này bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ; trường hợp ngày trả nợ trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thời hạn cho vay được kéo dài đến ngày làm việc tiếp theo. Căn cứ mục đích vay vốn của TCTD, NHNN quyết định thời hạn cho vay, kỳ hạn thu nợ trong từng trường hợp cụ thể. 


Lãi suất cho vay cầm cố đối với các TCTD là lãi suất tái cấp vốn của NHNN áp dụng khi cho vay cầm cố đối với các TCTD tại thời điểm giải ngân khoản vay và duy trì trong suốt thời hạn cho vay; trường hợp du nợ vay cầm cố bị chuyển sang nợ quá hạn thì TCTD phải chịu lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay ghi trên hợp đồng tín dụng… 


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2011 và thay thế Thông tư số 03/2009/TT-NHNN ngày 02/03/2009 và Thông tư số 11/2009/TT-NHNN ngày 27/05/2009. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết