* Thẩm quyền quyết định phí và lệ phí - Ngày 16/10/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 97/2006/TT-BTC Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, HĐND cấp tỉnh sẽ thực hiênj việc quyết định đối với 28 khoản phí và 11 khoản lệ phí...

Đối với các khoản phí, lệ phí có ý nghĩa quan trọng của tỉnh, có số thu lớn, có thể quy định mức thu cụ thể được, như phí cầu, đường bộ thuộc phạm vi tỉnh quản lý, phí xây dựng... thì việc quyết định mức thu đối với từng khoản phí được phân cấp cho HĐND cấp tỉnh phải bảo đảm đúng trình tự quy định...

Quy định cụ thể về các khoản phí như sau: Phí xây dựng mức thu tối đa 0,5% đối với công trình nhóm A, không quá 1% đối với công trình nhóm B và không quá 2% đối với công trình nhóm C, riêng đối với nhà ở riêng lẻ, mức thu có thể tính theo diện tích xây dựng, nhưng tối đa không quá 35.000 đồng/m2, Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: cao nhất không quá 05 triệu đồng/hồ sơ, Phí thẩm định kết quả đấu thầu không quá 0,05%/giá trị một gói thầu và số tiền phí thu được không quá 30 triệu đồng một gói thầu...

Về lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam: Cấp mới giấy phép lao động: không quá 400.000 đồng/1 giấy phép, cấp lại: không quá 300.000 đồng, gia hạn: không quá 200.000 đồng, Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân: không quá 50.000 đồng/1 giấy phép, các công trình khác: Không quá 100.000 đồng...

Trường hợp tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí có nhu cầu sử dụng hoá đơn tự in, chứng từ thu phí, lệ phí khác với mẫu chứng từ quy định chung hoặc chứng từ đặc thù như tem, vé in sẵn mức thu phí, lệ phí thì phải có văn bản đề nghị cơ quan thuế có thẩm quyền giải quyết theo chế độ quy định...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết