Kho bạc quận, huyện không được tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước


Kho bạc Nhà nước (KBNN) quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh không được phép thực hiện tạm ứng vốn KBNN là nguyên tắc tạm ứng vốn KBNN quy định tại Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn KBNN.


Ngoài nguyên tắc nêu trên, việc tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn vốn KBNN còn phải đáp ứng một số nguyên tắc khác như: Việc tạm ứng vốn KBNN cho ngân sách Nhà nước di Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định theo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ thanh toán, chi trả của KBNN; các khoản tạm ứng sử dụng không đúng mục đích đã được phê duyệt sẽ bị thu hồi; việc tạm ứng vốn KBNN được thực hiện tại KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; mọi khoản tạm ứng vốn KBNN đều phải hoàn trả đúng hạn, đúng quy định. Trường hợp khoản tạm ứng không được hoàn trả đúng hạn, đúng quy định thì KBNN có quyền trích tồn quỹ ngân sách để thu hồi đủ số vốn đã tạm ứng, phí tạm ứng và phí tạm ứng quá hạn (nếu có).


Cũng theo Thông tư này, mức phí tạm ứng vốn KBNN được áp dụng thống nhất là 0,15%/tháng (30 ngày), được thanh toán định kỳ hàng tháng cho KBNN và được tính trên số dư nợ tạm ứng và số ngày thực tế tạm ứng. Mức phí tạm ứng quá hạn được tính theo mức phí tạm ứng quá hạn và số ngày quá hạn, bằng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm tính phí tạm ứng quá hạn.


Thông tư này thay thế Thông tư số 49/2005/TT-BTC ngày 09/06/2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết