Danh mục 13 sản phẩm Quốc gia thực hiện từ năm 2012


Ngày 16/04/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 439/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm Quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 2020.


Danh mục 13 sản phẩm Quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 2020 bao gồm 10 sản phẩm chính thức (trong đó có 01 sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao; 02 sản phẩm thiết bị siêu trường, siêu trọng; 02 sản phẩm đảm bảo an ninh, an toàn mạng thông tin; 04 sản phẩm động cơ sử dụng cho phương tiện giao thông vận tải; 02 sản phẩm vắc-xin phòng bệnh cho người và vật nuôi và 01 sản phẩm phục vụ an ninh quốc phòng) và 03 sản phẩm dự bị.


Ban Chỉ đạo Chương trình có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai xây dựng và thực hiện các đề án phát triển sản phẩm Quốc gia đã được phê duyệt.


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/04/2012. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết