Giảm ít nhất 15% giá vé tàu, máy bay cho người cao tuổi 


Ngày 14/01/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Người cao tuổi. 


Trong đó đáng chú ý là quy định người cao tuổi được giảm ít nhất 15% giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông bằng tàu thủy, tàu hỏa, máy bay; được giảm ít nhất 20% giá vé, giá dịch vụ khi đi thăm quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh; tập luyện thể dục, thể thao tại các cơ sở thể dục thể thao có bán vé hoặc thu phí dịch vụ. 


Nghị định cũng quy định mức trợ cấp xã hội và trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng đối với người cao tuổi là 180.000 đồng (hệ số 1,0). Mức trợ cấp xã hội hàng tháng thấp nhất đối với người cao tuổi do Ủy ban nhân xã, phường, thị trấn quản lý, cụ thể: 


Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng thì được hưởng mức trợ cấp 180.000 đồng/người/tháng đối với người từ đủ 60 đến 80 tuổi; mức 270.000 đồng/người/tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên. Mức 180.000 đồng/người/tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc các diện nêu trên và không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hằng tháng. 


Ngoài ra, người cao tuổi được nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội hoặc đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng được trợ cấp 360.000 đồng/người/tháng. Khi người cao tuổi chết, mức hỗ trợ chi phí mai táng là 03 triệu đồng. 


Căn cứ điều kiện cụ thể từng địa phương, đơn vị, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể ở Trung ương nơi có cơ sở chăm sóc người cao tuổi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức trợ cấp, trợ giúp cho người cao tuổi thuộc thẩm quyền quản lý nhưng không thấp hơn các mức nêu trên… 


Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2011 và thay thế Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002; khoản 3 Điều 4 và những quy định khác về người cao tuổi của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết