Dự án có tổng mức đầu tư đến 15 tỷ không phải lập dự toán thu, chi


Ngày 06/01/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.


Theo đó, ban quản lý dự án (BQLDA) quản lý một dự án có tổng mức đầu tư tối đa bằng 15 tỷ đồng thì không phải lập và duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án nhưng phải tuân thủ các quy định về chi tiền lương, chi tiền công trả cho lao động theo hợp đồng, các phụ cấp lương, chi tiền thưởng… và vượt định mức trích theo quy định.


Quy định nêu trên áp dụng đối với các nhóm I là các BQLDA do chủ đầu tư quyết định thành lập để quản lý một hoặc một số dự án của chủ đầu tư nhưng không đủ các điều kiện như: Có tư cách pháp nhân độc lập; có tổ chức bộ máy chặt chẽ và tổ chức kế toán; có đủ điều kiện về năng lực quản lý dự án, năng lực tư vấn trong hoạt động đầu tư và xây dựng; tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động của đơn vị từ nguồn chi phí quản lý dự án; tự nguyện xây dựng đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính.


Cũng tại Thông tư này, Bộ Tài chính yêu cầu chủ đầu tư, BQLDA mở tài khoản giao dịch để phản ánh các khoản thu, chi từ hoạt động quản lý dự án. Trường hợp quản lý nhiều dự án được mở một tài khoản chung tại một cơ quan thanh toán vốn trực tiếp để tiếp nhận nguồn thu từ hoạt động quản lý dự án của tất cả các dự án được giao quản lý.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2014 và thay thế Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011; Thông tư số 17/2013/TT-BTC ngày 19/02/2013. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết