Hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu theo Điều 5 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, bao gồm quy định về điều kiện, tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu; giảng viên đấu thầu; đăng ký, đăng tải thông tin cơ sở đào tạo vào hệ thống dữ liệu; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, chương trình khung, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

Theo Thông tư này, cơ sở muốn tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu phải có đăng ký kinh doanh hoạt động tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, có đội ngũ giảng viên đấu thầu và tài liệu giảng dạy đáp ứng quy định tại Thông tư này, có tên trong hệ thống dữ liệu cơ sở đào tạo đấu thầu. Giảng viên đấu thầu phải tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong các hoạt động đấu thầu (giảng dạy về đấu thầu, quản lý nhà nước về đấu thầu, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về đấu thầu) và có tên trong hệ thống dữ liệu giảng viên đấu thầu. Cá nhân có nhu cầu gửi đơn đề nghị đăng ký giảng viên đấu thầu kèm theo lý lịch khoa học (bằng văn bản) theo mẫu ban hành kèm Thông tư này đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi dưới dạng tập tin đến địa chỉ daotaodauthau@mpi.gov.vn để được đăng tải vào hệ thống dữ liệu giảng viên đấu thầu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xem xét, đăng tải thông tin giảng viên đấu thầu vào hệ thống dữ liệu trên trang thông tin điện tử về đấu thầu của Bộ trong thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không đăng tải vào hệ thống dữ liệu giảng viên đấu thầu thì phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2010 và thay thế Quyết định số 678/2008/QĐ-BKH ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy định về chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu. Các cơ sở đào tạo đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải thông tin cơ sở đào tạo vào hệ thống dữ liệu cơ sở đào tạo đấu thầu trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành, được tiếp tục tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu; đồng thời phải cập nhật thông tin của cơ sở đào tạo theo mẫu gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/12/2010; đến thời hạn trên mà cơ sở đào tạo không cập nhật thông tin, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đưa thông tin về cơ sở đào tạo ra khỏi hệ thống dữ liệu.#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết