Tái cấu trúc thị trường chứng khoán


Nhằm thực hiện mục tiêu tới năm 2020, phấn đấu đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ đạo của nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1826/QĐ-TTg ngày 06/12/2012 phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm”.


Theo đó, các tổ chức kinh doanh chứng khoán được phân loại thành bốn nhóm trên cơ sở mức độ rủi ro đối với thị trường để có biện pháp xử lý thích hợp, bao gồm: Nhóm hoạt động lành mạnh: gồm các tổ chức có tỷ lệ vốn khả dụng trên 180%; Nhóm hoạt động bình thường: tỷ lệ vốn khả dụng từ 150% tới 180%; Nhóm bị kiểm soát: tỷ lệ vốn khả dụng từ 120% tới 150%; Nhóm bị kiểm soát đặc biệt: tỷ lệ vốn khả dụng dưới 120%.


Riêng đối với nhóm bị kiểm soát đặc biệt, Quyết định chỉ rõ: nếu không bảo đảm được các quy định về an toàn tài chính và tiếp tục thua lỗ (lỗ lũy kế đạt trên 50%) thì đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động; hoặc giải thế hoặc phá sản theo quy định của pháp luật. Trường hợp không khắc phục được và lỗ lũy kế đạt dưới 50% vốn điều lệ, thì chấm dứt mọi hoạt động chứng khoan, duy trì tư cách pháp nhân để thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với khách, chủ nợ; hoặc giải thế, phá sản theo quy định của pháp luật.


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết