06 nhóm hoạt động thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 


Để thực hiện mục tiêu triển khai mạnh mẽ và triệt để công tác giao đất, giao và khoán quyền sử dụng rừng ổn định lâu dài cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn; tạo điều kiện để quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên rừng và tài nguyên đất lâm nghiệp; góp phần bảo đảm điều hòa, cân bằng môi trường sống; bảo tồn đa dạng sinh học; ngăn chặn, hạn chế tác hại của thiên tai…


Ngày 13/12/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2284/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”.


Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai Đề án; Ở cấp tỉnh sẽ thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về triển khai Nghị định do Lãnh đạo UBND cấp tỉnh làm Trưởng ban; thành phần Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: NN&PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Kế hoạch tập trung vào thực hiện 06 nhóm hoạt động bao gồm: Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Xây dựng và ban hành (hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành) văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Nghị định số 99/2010/NĐ-CP; Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp; Xây dựng, phê duyệt các đề án, dự án liên quan đến triển khai Nghị định tại địa phương; Kiểm tra, giám sát, sơ kết việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.


Về tiến độ thực hiện Đề án, trong năm 2011, sẽ tiến hành xác định danh sách các tỉnh, vùng sẽ được ưu tiên triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; từ năm 2012 trở đi, tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án và tiến hành chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các đối tượng theo đúng quy định tại Nghị định…


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết