Mỗi người tham gia bảo hiểm sẽ được cấp mã số duy nhất


Ngày 09/12/2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.


Trong đó, đáng chú ý là việc gộp 4 TTHC thuộc các trường hợp đăng ký tham gia bảo hiểm lần đầu, di chuyển nơi tham gia bảo hiểm, cấp sổ bảo hiểm và cấp thẻ bảo hiểm thành 1 thủ tục duy nhất là: “Đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc và Bảo hiểm tự nguyện (BHTN)”. Đồng thời, Nghị quyết yêu cầu phải nghiên cứu mỗi người tham gia BHXH, BHYT, BHTN chỉ có 1 mã số duy nhất (mã định danh) và được sử dụng chung cho việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết chế độ BHXH.


Cũng theo Nghị quyết này: Trong năm 2011, sẽ tiến hành đơn giản hóa 193 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thuộc 5 nhóm lĩnh vực: Thu BHXH, BHYT, BHTN (51 thủ tục); Cấp sổ, thẻ (28 thủ tục); Chính sách BHXH (81 thủ tục); Thực hiện chính sách BHYT (10 thủ tục) và Chi trả các chế độ BHXH (23 thủ tục).


Nghị quyết giao BHXH Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, BHXH Việt Nam chủ động phát hiện và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại các văn bản thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị bằng văn bản gửi Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ về các luật, pháp lệnh, Nghị định, quyết định của Thủ tướng có quy định về thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ.



 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết