Đánh giá định lượng rủi ro đối với 06 hoạt động dầu khí


Ngày 28/12/2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 50/2012/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng rủi ro các hoạt động dầu khí, xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện.


Theo Thông tư này, 06 hoạt động dầu khí phải đánh giá định lượng rủi ro bao gồm: hoạt động thăm dò, khai thác, tồn chứa, xử lý dầu, khí ngoài khơi; hoạt động vận chuyển dầu, khí và sản phẩm dầu, khí ngoài khơi bằng đường ống; hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, xử lý dầu, khí trên đất liền; hoạt động xuất, nhập, tồn chứa dầu, khí và sản phẩm dầu, khí tại các kho cảng xuất nhập; hoạt động xây dựng, lắp đặt, vận hành, hoán cải, dỡ bỏ các công trình sản xuất sản phẩm hóa dầu và hóa chất; nhà máy sản xuất vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.


Trong hoạt động vận chuyển dầu, khí và sản phẩm dầu, khí trên đất liền bằng đường ống, đối với nhóm người thường xuyên làm việc tại công trình thì mức rủi ro được chấp nhận cao nhất là 1.00E-03; mức rủi ro đương nhiên được chấp nhận là 1.00E-06… Riêng đối với hoạt động thăm dò, khai thác, tồn chứa, xử lý dầu, khí ngoài khơi, mức rủi ro được chấp nhận cao nhất là 1.00E-03; mức rủi ro đương nhiên được chấp nhận là 1.00E-05 và mức rủi ro hư hỏng thiết bại có chức năng ứng cứu, thoát nạn chất nhận được cao nhất là 1.00E-03.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2013. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết