Quy định về kỹ thuật chuẩn dữ liệu địa chính


Ngày 04/10/2010, Bộ Tài nguyên môi trường ban hành Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT quy định về quy chuẩn dữ liệu địa chính.


Nội dung dữ liệu địa chính bao các nhóm dữ liệu sau: Nhóm dữ liệu về người; Nhóm dữ liệu về thửa đất; Nhóm dữ liệu về tài sản gắn liền với đất ; Nhóm dữ liệu về quyền; Nhóm dữ liệu về thủy hệ; Nhóm dữ liệu về giao thông; Nhóm dữ liệu về biên giới, địa giới; Nhóm dữ liệu về địa danh và ghi chú… Mỗi nhóm thông tin trên được thể hiện cụ thể thông qua cấu trúc và kiểu thông tin của dữ liệu.


Việc cung cấp thông tin từ cơ sở dữ liệu địa chính được thực hiện dưới các hình thức tra cứu thông tin trực tuyến hoặc theo phiếu yêu cầu cung cấp thông tin. Thông tin được cung cấp từ cơ sở dữ liệu địa chính dưới dạng giấy hoặc dạng số bao gồm:Trích lục thửa đất;Trích sao Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai đối với từng thửa đất hoặc từng chủ sử dụng đất; Thông tin tổng hợp từ các dữ liệu địa chính;Thông tin bản đồ địa chính trực tuyến trên mạng; Trích sao cơ sở dữ liệu địa chính theo khu vực.


Bên cạnh đó, đối tượng được cung cấp dịch vụ thông tin từ cơ sở dữ liệu địa chính bao gồm: Cá nhân được khai thác nội dung thông tin quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 15 và Tổ chức được khai thác nội dung thông tin quy định tại khoản 2 Điều 15 của Thông tư.


Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm cung cấp thông tin từ cơ sở dữ liệu địa chính. Theo đó, đơn vị có chức năng lưu trữ thông tin đất đai trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai thực hiện cung cấp thông tin tổng hợp về dữ liệu địa chính trên phạm vi cả nước; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh thực hiện cung cấp thông tin về dữ liệu địa chính của địa phương theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 15 và khoản 2 Điều 14 của Thông tư; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện cung cấp thông tin về dữ liệu địa chính của địa phương theo hình thức và nội dung quy định tại khoản 1 và điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 15 và khoản 2 Điều 14 của Thông tư; Các cơ quan cung cấp thông tin về dữ liệu địa chính phải chịu trách nhiệm đối với nội dung thông tin đã cung cấp và phải xác nhận bằng văn bản về độ tin cậy của nội dung thông tin khi người sử dụng thông tin có yêu cầu. Bên cạnh đó, khuyến khích các cơ quan cung cấp thông tin về dữ liệu địa chính theo quy định tổ chức dịch vụ cung cấp thông tin trên mạng Internet.


Tổ chức và cá nhân khai thác thông tin địa chính phải nộp tiền sử dụng thông tin và tiền dịch vụ cung cấp thông tin theo quy định.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2010.#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết