Hạn mức chi trả của Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm là 200 triệu/người/hơp đồng


Nội dung này được quy định tại Thông tư số 101/2013/TT-BTC ngày 30/07/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm (sau đây gọi tắt là Quỹ).


Theo đó, đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và hợp đồng bảo hiểm sức khỏe, Quỹ chi trả tối đa 90% mức trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), chi nhánh nước ngoài nhưng không quá 200 triệu đồng/người được bảo hiểm/hợp đồng. Trường hợp hợp đồng bảo hiểm có nhiều người được bảo hiểm, hạn mức chi trả tối đa này được áp dụng đối với từng người được bảo hiểm, trừ trường hợp giữa những người được bảo hiểm và DNBH, chi nhánh nước ngoài có thỏa thuận khác tại hợp đồng bảo hiểm.


Riêng đối với hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Quỹ chi trả tối đa mức trách nhiệm của DNBH, chi nhánh nước ngoài thuộc phạm vi bảo hiểm theo quy định của pháp luật hiện hành. Còn với hợp đồng bảo hiểm thuộc các nghiệp vụ bảo hiểm khác, Quỹ chi trả tối đa 80% mức trách nhiệm của DNBH, chi nhánh nước ngoài nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng.


Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ nguyên tắc chi trả của Quỹ, cụ thể: Quỹ được sử dụng để trả tiền bảo hiểm, giá trị hoàn lại, tiền bồi thường bảo hiểm, hoàn phí bảo hiểm trong trường hợp DNBH, chi nhánh nước ngoài mất khả năng thanh toán hoặc bị phá sản; và chỉ chi trả đối với hợp đồng bảo hiểm gốc và chi trả một lần đối với mỗi hồ sơ yêu cầu.


Bên cạnh đó, Bộ Tài chính quy định số tiền trích nộp Quỹ tối đa không vượt quá 0,3% tổng doanh thu phí bảo hiểm giữ lại thuộc các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề của DNBH, chi nhánh nước ngoài. Mức trích nộp cụ thể do Bộ Tài chính công bố bằng văn bản trước ngày 30/04 hàng năm...


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2013. Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết